NSA nie pozwala fiskusowi pójść na skróty w ściganiu unikania podatków

W wydanym kilka dni temu wyroku (II FSK 1550/19 ) Naczelny Sąd Administracyjny opowiedział się przeciwko uproszczeniom, którymi posługuje się fiskus, aby zastosować przepisy przeciwko unikaniu opodatkowania do stanów faktycznych sprzed ich wejścia w życie. Sprawa dotyczyła spółki, która ponosiła opłaty za prawo do korzystania ze znaku towarowego na rzecz spółki zależnej na Cyprze, która następnie przekazywała te opłaty kolejnej spółce zagranicznej będącej właścicielem znaków – w praktyce…