Uproszczenia w zakresie cen transferowych – zapowiedzi MF

Właśnie trwa XII posiedzenie Forum Cen Transferowych. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem na gorąco najważniejszymi informacjami. Podczas Forum podsekretarz stanu Ministerstwa Finansów Jan Sarnowski przedstawił propozycje uproszczeń z zakresu cen transferowych, nad którymi obecnie pracuje Ministerstwo. Wśród zapowiadanych uproszczeń wymienić można: wydłużenie standardowego terminu na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych z 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego do 10 miesięcy (w efekcie po wprowadzeniu zapowiadanych…