Nowy wzór CIT-TP – zmiany istotne dla PGK i wspólników spółek osobowych

Projekt długo wyczekiwanego rozporządzenia określającego nowy wzór uproszczonego sprawozdania CIT-TP właśnie trafił do konsultacji społecznych. Na uwagi Ministerstwo Finansów czeka tylko do 29 maja, aby jak najszybciej wydać rozporządzenie, którego celem jest ułatwienie podatnikom wypełnienia obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych. Wydanie nowego wzoru CIT-TP jest związane z wydłużeniem o 6 miesięcy terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji cen transferowych. Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca…

Objaśnienia Ministerstwa Finansów – podsumowanie najważniejszych zmian

W dniu 16 marca br. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia do wydłużonych terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Objaśnienia te dotyczą podpisanego w ubiegłym tygodniu Rozporządzenia (https://www.mddp.pl_blog/rozporzadzenie-opublikowane-w-dzienniku-ustaw/). Wyjaśnienia wydane przez Ministerstwo Finansów należy ocenić za bardzo pomocne. W dość obszerny i klarowny sposób precyzują obowiązki podatników w wydłużonym terminie. Objaśnienia wydane przez Ministerstwo Finansów wyjaśniają m.in.: Sposób wypełniania deklaracji podatkowych (CIT-8 lub PIT-36) pod kątem obowiązków sporządzania dokumentacji cen…