Polski Ład w TP – APA do uzyskania w „jednym okienku” w pakiecie z innymi decyzjami?

Projekt Polskiego Ładu przewiduje wprowadzenie do Ordynacji podatkowej tzw. porozumienia inwestycyjnego (Porozumienie). Będzie ono miało formę umowy pomiędzy inwestorem a organami podatkowymi w sprawie skutków podatkowych planowanej lub rozpoczętej inwestycji. Porozumienie jest niewątpliwie ciekawą propozycją, ponieważ będzie ono ekwiwalentem różnych aktów administracji podatkowej, w tym jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego (APA). Zatem inwestor nie będzie musiał występować po APA odrębnie w standardowej procedurze.…

APA nie taka straszna jak ją malują

Nie dalej jak rok temu obchodziliśmy okrągły 10-letni jubileusz funkcjonowania w Polsce APA, czyli uprzednich porozumień cenowych, a zainteresowanie APA wciąż systematycznie rośnie. Wynika to w z dwóch powodów. Po pierwsze ze zwiększonej świadomości podatników w zakresie korzyści osiąganych wskutek zawarcia porozumienia z administracją podatkową. A po drugie z wprowadzenia do Ustawy o CIT art. 15e ograniczającego możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów część wydatków ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych rodzajów usług…