Wytyczne OECD dotyczące skutków pandemii COVID-19 – wpływ pandemii na uprzednie porozumienia cenowe

Kolejnym tematem poruszonym w Wytycznych COVID-19 jest wpływ pandemii na uprzednie porozumienia cenowe (Advance Pricing Agreements, APA), zarówno już zawarte, jak i będące w procesie negocjacyjnym. Wpływ pandemii COVID-19 odczuło wielu podatników, u większości sytuacja gospodarcza spowodowana globalnym lockdownem miała przełożenie m.in. na spadek przychodów, a w konsekwencji ponoszenie strat, konieczność dokonania zmian w sposobie funkcjonowania czy ograniczeń w prowadzeniu działalności. Jako że pandemia mogła doprowadzić do istotnych zmian w warunkach…

KAS publikuje statystyki APA za 2020 r.

KAS opublikowało statystyki dotyczące APA za cały 2020 r. Statystyki są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów – link tutaj. W 2020 r. zostało wydanych jedynie 18 decyzji (11 jednostronnych i 7 dwustronnych), w porównaniu z 2019 r. liczba wydanych decyzji zwiększyła się więc jednie o trzy. Dodatkowo, od 30.03.2020 wydano 15 innych rozstrzygnięć, jak np. postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia czy decyzja umarzająca postępowanie. W 2020 r. zostało złożonych znacznie mniej wniosków…

Wytyczne OECD dotyczące skutków pandemii COVID-19 – analizy porównawcze

Koniec 2020 roku wielu osobom upłynął pod znakiem wypełniania obowiązków z zakresu cen transferowych za 2019 rok. To był również czas, kiedy światło dzienne ujrzały długo wyczekiwane wytyczne OECD dotyczące wpływu pandemii COVID -19 na ceny transferowych (dalej: Wytyczne COVID-19), o czym informowaliśmy Państwa we wcześniejszym wpisie. Wytyczne zawierają praktyczne wyjaśnienia dotyczące stosowania zasady ceny rynkowej w czterech priorytetowych kwestiach, uznanych z perspektywy cen…

Statystyki KAS dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA) aktualne na 30 czerwca 2020 r.

Tradycyjnie, po zakończeniu kolejnego – trzeciego kwartału bieżącego roku, dnia 15 października 2020 r., Ministerstwo Finansów opublikowało statystyki dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA) według stanu na 30 września 2020 r. Statystyki za drugi kwartał 2020 r. podsumowaliśmy tutaj. W porównaniu do statystyk aktualnych na koniec 2 kwartału 2020 r., zawarto jedno dodatkowe jednostronne uprzednie porozumienie cenowe. Liczba zawartych uprzednich porozumień dwustronnych i wielostronnych nie uległa…

Czy koszty przypisane oddziałowi przez spółkę matkę podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 CIT?

Przed powyższym pytaniem został postawiony Dyrektor KIS we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (sygnatura interpretacji 0114-KDIP2-2.4010.474.2019.3.RK). Wnioskodawca w omawianej sprawie jest belgijskim rezydentem podatkowym, który realizuje roboty budowlane na terytorium Polski za pośrednictwem oddziału. Wnioskodawca planuje alokować do oddziału m.in. swoje wewnętrzne koszty zarządzania oraz ogólne koszty administracyjne. Jak podkreślił we wniosku, wśród tych kosztów mogą znaleźć się m.in. koszty analogiczne do tych, o których mowa w art. 15e ust. 1…

Statystyki KAS dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA) aktualne na 30 czerwca 2020 r.

9 lipca 2020 roku KAS opublikował statystyki dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA) według stanu na koniec drugiego kwartału 2020 r. Statystyki za pierwszy kwartał 2020 r. podsumowaliśmy tutaj. Podsumowując opublikowane statystyki, w pierwszym półroczu 2020 r. zawarto 6 porozumień jednostronnych, 1 dwustronne i 0 wielostronnych. Zatem w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. niestety nic się nie zmieniło. Na dzień 31 czerwca 2020 r. 333 sprawy…

KAS publikuje statystyki za I kwartał 2020 r.

7 kwietnia 2020 r. KAS opublikował statystyki dotyczące uprzednich porozumień cenowych (APA) według stanu na koniec I kwartału 2020 r. Tak jak wskazywaliśmy w ramach poprzedniego wpisu, KAS w 2019 r. i na początku 2020 r. skupiał się na poszerzaniu swoich zasobów kadrowych, a uzyskanie pełnej zdolności operacyjnej wszystkich komórek przewidywał właśnie na koniec I kwartału 2020 r. Statystyki zdają się to potwierdzać. Bowiem w I kwartale 2020 r. zostało zawartych jedynie 6 APA jednostronnych…

Rok 2019 rekordowym rokiem pod kątem liczby złożonych wniosków APA

Art 15e przyczynia się do rekordów statystycznych KAS. 20 stycznia 2020 r. zostały opublikowane statystyki dotyczące APA obejmujące lata 2006-2019. Jak można się było spodziewać, rok 2019 był rekordowym rokiem jeśli chodzi o liczbę wniosków o uprzednie porozumienia cenowe (APA). W 2019 r. podatnicy złożyli aż 192 wnioski (w tym 177 wniosków o porozumienia jednostronne). Dla porównania za lata 2006-2017 łącznie zostało złożonych 86 wniosków.…

Co trzeba wiedzieć o nowym sprawozdaniu APA-C?

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 października 2019 r o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200, dalej: ustawa DRM/APA), konieczne było wprowadzenie nowych wzorów sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego a także zmiany w innych aktach prawnych. Do ustawy DRM/APA zostały w całości przeniesione przepisy w zakresie uprzednich porozumień cenowych, w tym regulacje dotyczące obowiązku sprawozdawczego podmiotów, które otrzymały…

APA i małe APA – zmian ciąg dalszy

W ramach projektu Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych wprowadzono możliwość przekształcenia uproszczonego postępowania (uAPA) w standardową procedurę (APA) i odwrotnie. Możliwość przekształcenia uAPA w APA Zmiana trybu postępowania z uAPA na APA może mieć miejsce w przypadku złożonego i skomplikowanego charakteru transakcji, będącej przedmiotem postępowania uAPA. Szef KAS będzie musiał jednak zawiadomić o tym wnioskodawcę podając uzasadnienie przekształcenia. Wnioskodawca…