Indywidualne rachunki podatkowe – zmiany od 2020 r.

Obecnie wpłaty z tytułu należności podatkowych kierowane są na rachunki bankowe urzędów skarbowych dedykowane dla poszczególnych rodzajów zobowiązań (PIT, CIT, VAT, PCC, podatek od spadków i darowizn, zaświadczenia i inne należności). Z końcem grudnia 2019 r. część rachunków bankowych przestanie być aktywna. Od stycznia 2020 roku następuje zmiana zasad przekazywania należności podatkowych z tytułu PIT, CIT, VAT do urzędów skarbowych. Dla podatników – zarówno przedsiębiorców, jak…