Jak przygotować PIT-11 dla cudzoziemca nie posiadającego PESEL i NIP?

Pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania urzędowi skarbowemu informacji o pobranych zaliczkach (PIT-11) za rok 2019 do końca stycznia roku 2020. W myśl artykułu 11 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, płatnicy mają obowiązek żądać od podatników podania identyfikatora podatkowego i podawać go na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych – w tym również na formularzu PIT-11. Na mocy tych samych przepisów, podatnicy zobligowani są taki identyfikator udostępniać. Zasadniczo,…