Usługi niematerialne w grupie nieobjęte limitem

Minął ponad rok od wprowadzenia przepisów ograniczających zaliczanie wydatków na świadczenia  niematerialne nabywane bezpośrednio lub pośrednio od podmiotów powiązanych do kosztów podatkowych. W tym czasie pojawiło się kilka miarodajnych wyjaśnień dotyczących stosowania tych przepisów. Co już wiemy? Jak interpretować te przepisy? Jakie wydatki na usługi niematerialne nie są limitowane? Dokonując wykładni pojęć wskazanych w art. 15e ustawy o CIT należy sięgnąć do językowych (słownikowych) definicji. Przy ich…