Odliczenie VAT od kompleksowej usługi organizacji konferencji/szkolenia

Odosobnione stanowisko zaprezentowane w jednym z wyroków NSA odnośnie braku prawa do odliczenia VAT od usług hotelarskich i gastronomicznych połączonych z usługami organizacji konferencji/szkolenia nie znajduje potwierdzenia w interpretacjach organów podatkowych wydanych po ukazaniu się tego rozstrzygnięcia. W 2016 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt I FSK 1668/14), w którym stwierdził, że usługi hotelarskie i gastronomiczne nie są elementem świadczenia kompleksowego w postaci organizacji konferencji/szkolenia. W wyroku podkreślono, że faktury które zostały wystawione przez sprzedawców usług, zostały…