Pracownik na urlopie nie wyklucza ulgi B+R

W wyroku z 9 lutego 2021 r. (II FSK 1038/19) NSA potwierdził, że dla celów rozliczania ulgi badawczo-rozwojowej w podatku dochodowym, pod uwagę może być brane także wynagrodzenie pracownika za czas jego usprawiedliwionej nieobecności, w sytuacji gdy pracownik ten zajmuje się wyłącznie działalnością badawczo-rozwojową. NSA potwierdził , że nie ma podstaw do wyłączenia z kosztów podlegających rozliczeniu w uldze B+ R kosztów wynagrodzenia pracownika B+R , gdy nie świadczy on pracy z powodu urlopu, choroby…

Usługi dotyczące B+R nie podlegają limitowi wynikającemu z art. 15e updop

Od początku obowiązywania tj. od 2018 r., wątpliwości podatników niezmiennie budzi kwestia dotycząca ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [updop], tzn. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup od wybranych usług niematerialnych od podmiotów powiązanych. Wystarczy wspomnieć, że w poprzednim roku zagadnienie to było przedmiotem aż 541 interpretacji indywidualnych[¹]. Większość wątpliwości wynika głównie z tego, że katalog usług/ świadczeń zawarty w art. 15e ust. 1…