Usługa kompleksowa – jak prawidłowo wystawić fakturę?

Zgodnie z przepisami faktura powinna odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji między kontrahentami. Co w sytuacji, kiedy przepisy w zakresie niektórych usług np. usług kompleksowych nie wskazują szczegółowo sposobu ich udokumentowania? Odpowiedzią na to pytanie zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, który w  wyroku z 5 czerwca 2019, sygn. I FSK 661/17 stwierdził, że faktura powinna odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji. Natomiast przepisy ustawy o VAT nie tylko nie wprowadzają ograniczenia, co do wystawiania faktury, która wskazywałaby w odrębnych…

Nieodpłatne usługi dla zagranicznych podatników

Załóżmy, że wykonaliśmy nieodpłatnie usługi dla podatnika zagranicznego. Powstaje pytanie czy transakcję taką powinniśmy opodatkować VAT? W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że co do zasady tylko usługi świadczone odpłatnie podlegają opodatkowaniu VAT. Ustawa o VAT wprowadza jednak dwa wyjątki. Zgodnie z ustawą o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli uprzednio odliczyliśmy…

Kompleksowe usługi magazynowe na rzecz zagranicznych kontrahentów – na pewno bez VAT?

Traktowanie podatkowe usług kompleksowej obsługi logistycznej obejmującej przechowywanie towarów świadczonej na rzecz zagranicznych kontrahentów niejednokrotnie nastręcza problemów świadczeniodawcom. Wątpliwości dotyczą właściwego sposobu opodatkowania VAT – czy takie usługi są opodatkowane na zasadach ogólnych (B2B) czy jak usługi związane z nieruchomościami (i opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości– czyli magazynu). Tego typu kompleksowe usługi są świadczone np. przez hurtownie farmaceutyczne, ale kwestia opodatkowania usług logistycznych i „order managementu” dotyczy wielu…