Usługi notarialne mogą być refakturowane

Spółka świadcząca usługi prawne i doradztwa podatkowego, która przy prowadzeniu spraw korzysta z usług notariusza dla potrzeb swoich klientów, wystąpiła z wnioskiem o interpretację podatkową co do możliwości refakturowania usług notarialnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikające z faktur wystawionych przez kancelarię notarialną. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym z tytułu dokonania przyszłych czynności, kancelaria notarialna, wystawi fakturę VAT, w której jako nabywcę usługi notarialnej wskaże Spółkę. Faktury obejmować mogą…