Wynagrodzenie należne administratorowi danych jest opodatkowane VAT

O ile udzielenie informacji przez administratora danych ich podmiotowi jest co do zasady bezpłatne, to w przypadku żądań nieuzasadnionych lub nadmiernych ma on prawo pobrać opłatę, która – w świetle interpretacji indywidualnej, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. akt 0114-KDIP4.4012.216.2018.1.MP) podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła Spółka, świadcząca różnego rodzaju usługi, zarówno te zwolnione z VAT, a więc usługi ubezpieczeniowe oraz finansowe, jak i usługi opodatkowane, tj. usługi…