0% VAT na transport związany z eksportem – TSUE na korzyść przewoźników

Opodatkowanie usług transportu międzynarodowego przysparza przewoźnikom wielu praktycznych problemów. Jednym z nich jest gromadzenie dokumentacji potwierdzającej możliwość zastosowania stawki 0% VAT. Zakres wymaganych dokumentów w odniesieniu do usług transportowych związanych z eksportem nakreślił TSUE w wyroku w sprawie C‑495/17 Cartrans Spedition SRL z 8 listopada 2018 r. W sprawie, która została przedstawiona TSUE, przewoźnik, jako dowody potwierdzające rzeczywisty charakter wywozów, przedstawił listy przewozowe CMR i karnety…

Czynności zwolnione z VAT – kłopoty z rozliczeniem podatku

Pojawienie się sprzedaży zwolnionej z VAT często powoduje znaczące skomplikowanie rozliczeń VAT u podatników. Problem ten w szczególności dotyka podatników, którzy prowadzą co do zasady działalność opodatkowaną natomiast od czasu do czasu pojawiają się u nich czynności zwolnione z VAT  takie jak udzielanie pożyczek czy transakcje na wierzytelnościach. Pojawia się wtedy pytanie, czy ta dodatkowa działalność wpływa na rozliczenie podatku naliczonego (np. według proporcji) i jak ten podatek rozliczyć? Co do zasady taka sporadyczna…