Definicja usług reklamowych do celów podatku u źródła – gdzie jest rozsądna granica?

Wejście w życie nowych zasad poboru podatku u źródła, którego ostatni etap przypadnie na 1 stycznia 2020 r., powoduje coraz częstsze pytania o to, które konkretnie płatności podlegają tej daninie. Do tematów szczególnie dyskusyjnych należą usługi reklamowe. Reklama jest dźwignią handlu. Powiedzenie niemal stare jak świat, ale to na przestrzeni ostatniej dekady nastąpił skokowy wzrost rodzajów i liczby dostępnych środków komunikacji, umożliwiających przekaz reklamowy. Stało się to między…