Obniżenie opłaty za użytkowanie wieczyste 2020/2021

Na podstawie ostatniej nowelizacji ustawy antycovidowej, która weszła w życie 05.01.2021 r. wprowadzono możliwość obniżenia opłaty za użytkowanie wieczyste proporcjonalnie do liczby dni, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego/stan epidemii w 2020 r. (14.03.2020-31.12,2020, tj. 293/366, tj. o 80,05%) w stosunku do: – opłaty za 2020 r., której termin płatności mija 31.01.2021 r. (stosowne zgłoszenie należy złożyć do 31.01.2021 r.); – jeżeli opłata za 2020 r. została już zapłacona, to ulga dotyczy opłaty za 2021 r. (termin płatności jest na zasadach…