Zniesienie limitu ZUS od 2020?

Ponownie wraca temat zniesienia limitu ZUS. To za sprawą opublikowanego 28 sierpnia projektu ustawy budżetowej na 2020 r. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że jednym z filarów dochodów budżetowych w 2020 r. będzie zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Poprzez zniesienie limitu ZUS zakłada się, iż do budżetu państwa wpłynie z tego tytułu dodatkowe 5,090 mld złotych. Podana kwota obejmuje składki należne od pracodawcy/płatnika składek, jak…