Dofinansowanie ze środków FGŚP

Podatnik uzyskał dofinansowanie ze środków FGŚP, określone w art. 15g i art. 15gg ustawy o Covid-19 (tzw. tarcza antykryzysowa), dotyczące wyłącznie wynagrodzeń pracowników produkcyjnych, wykonujących wyłącznie zadania związane z działalnością gospodarczą określoną w zezwoleniu strefowym prowadzoną na terenie SSE, polegającą na produkcji wyrobów strefowych. Dofinansowanie ze środków FGŚP nie obejmowało wynagrodzeń pracowników innych działów, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych wykonywali zadania związane zarówno z działalnością strefową jak…