Planowane zmiany w zakresie cen transferowych – będzie prościej?

Ministerstwo Finansów nie zwalnia tempa i w dniu wczorajszym, zgodnie z zapowiedziami, opublikowano pakiet rozwiązań podatkowych związanych z programem Polski Ład, w tym również proponowanych dla powrotu kapitału do Polski i proponowanych zmian w zakresie cen transferowych w formie prekonsultacji podatkowych. Celem wprowadzenia planowanych zmian jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie szeregu regulacji i procedur. Poniżej prezentujemy kluczowe kwestie, które zostały przedstawione w ramach przedmiotowych prekonsultacji: doprecyzowanie kwestii powiązań m.in. poprzez…

Uproszczone sprawozdanie PIT-TP/CIT-TP – czy wszyscy muszą je składać?

Podatnicy, których przychody/koszty w danym roku przekroczyły równowartość 10 mln EUR, w świetle przepisów Ustawy o PIT/Ustawy o CIT zobowiązani są do składania urzędom skarbowym uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (tj. PIT-TP/CIT-TP). Czy w związku z tym, może się zdarzyć, że pomimo przekroczenia progu 10 mln EUR, do rocznego zeznania podatkowego nie trzeba będzie dołączać sprawozdania PIT-TP/CIT-TP? Zgodnie z literalnym brzmieniem Ustawy o PIT/Ustawy o CIT, do składania formularza PIT-TP/CIT-TP zobowiązani są podatnicy:…