Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej podane do publicznej wiadomości

Najwięksi podatnicy będą zobowiązani do opublikowania swojej na stronie internetowej tzw. sprawozdania z realizacji strategii podatkowej do końca 2022 roku. Obowiązek ma być  wprowadzony w ramach zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych najprawdopodobniej od 2021 roku. Obowiązek będzie dotyczył podmiotów, których przychody przekraczają równowartość 50 ml Euro (na podstawie danych za podatkowy poprzedzający rok, w którym upływa obowiązek publikacji), a także grup kapitałowych oraz każdej spółki w takiej grupie bez względu…

Przepis na zmianę przepisu

O konieczności zainicjowania prac odrębnej dyscypliny naukowej w ramach prawoznawstwa, której przedmiotem badań byłoby opisywania patologicznych działań ustawodawcy w obszarze prawa podatkowego przekonała mnie zmiana art. 15 ust. 1j pkt 2a) w ustawie o CIT (wchodząca w życie 1 stycznia 2018). Nie wchodząc w szczegóły techniczne – omawiany przepis (wraz z nowymi ust.9 i 10 dopisanymi do art.15) wprowadził zupełnie zbędne wątpliwości w odniesieniu do możliwości zaliczania do kosztów uzyskania…