Ustalając wynik podatkowy zbycia udziałów nabywanych w różnych datach należy zidentyfikować zbywane udziały i bezpośrednio przyporządkować koszt ich nabycia.

Taki wniosek można wyprowadzić z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lipca 2018 r., sygn. II FSK 1827/16. Spór dotyczył możliwości zastosowania jednej z metod wskazanych w ustawie o rachunkowości przy ustalaniu kosztów z odpłatnego zbycia (aportu) udziałów, które były nabywane (obejmowane) w różny sposób i różnym czasie, a ich indywidualna identyfikacja nie była możliwa. Dotychczas przyjęło się, że metodę bezpośredniego przyporządkowania należy stosować tylko w sytuacjach kiedy jednoznacznie możliwe…