Opłaty przekształceniowe jednak z VAT

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności przewidziane w przepisach krajowych w zamian za uiszczenie opłaty stanowi dostawę towarów w rozumieniu tego przepisu. Ponadto, w tym zakresie Gmina nie działa w tej mierze jako organ władzy publicznej, działa natomiast w charakterze podatnika w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT. Takie są główne tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 lutego 2021 r. w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław. Orzeczenie zostało…