Czy jedna ściana może pokrzyżować plany?

Klasyfikacja na gruncie VAT sprzedaży działki, na której stoi fragment innego budynku Ustawa o VAT zwalnia od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o VAT). Podatnicy niejednokrotnie muszą zmierzyć się jednak z koniecznością ustalenia, czy grunt, który ma być przedmiotem dostawy faktycznie może zostać uznany za niezabudowany. Dotyczy to m.in. przypadków sprzedaży gruntów, na których znajdują się elementy budynków należących do właścicieli,…

Obniżenie opłaty za użytkowanie wieczyste 2020/2021

Na podstawie ostatniej nowelizacji ustawy antycovidowej, która weszła w życie 05.01.2021 r. wprowadzono możliwość obniżenia opłaty za użytkowanie wieczyste proporcjonalnie do liczby dni, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego/stan epidemii w 2020 r. (14.03.2020-31.12,2020, tj. 293/366, tj. o 80,05%) w stosunku do: – opłaty za 2020 r., której termin płatności mija 31.01.2021 r. (stosowne zgłoszenie należy złożyć do 31.01.2021 r.); – jeżeli opłata za 2020 r. została już zapłacona, to ulga dotyczy opłaty za 2021 r. (termin płatności jest na zasadach…

Niektórzy za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania zapłacą VAT

Temat przekształcenia z wieczystego użytkowania gruntu we własność niesie ze sobą szerokie spectrum konsekwencji, ale na blogu dotyczącym VAT zajmijmy się opodatkowaniem przekształcenia tym podatkiem. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania gruntem jak właściciel. Dochodzi zatem do dostawy towarów na gruncie podatku VAT. Jednak ustanowienie prawa użytkowania wieczystego przed dniem 1 maja 2004 r. nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów…

Użytkowanie wieczyste przekształca się we własność bez VAT

Ostatnio zapadł kolejny wyrok NSA potwierdzający, że w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie dochodzi do kolejnej czynności opodatkowanej VAT, dotyczącej tej samej nieruchomości. Zarówno zarządcy, jak i korzystający z nieruchomości w użytkowaniu wieczystym powinni zapoznać się z tą linią orzeczniczą w kontekście mającego nastąpić 1 stycznia 2019 r. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W przypadku czynności prawnych dotyczących…