Dodatkowe badanie techniczne to tylko wymóg formalny odliczenia VAT

W ubiegłym tygodniu, 7 czerwca 2018 r., NSA wydał ważny wyrok (I FSK 965/16) dla podatników dokonujących odliczenia VAT w pełnej wysokości w związku z wydatkami ponoszonymi na korzystnie z samochodów ciężarowych. Wyrok zapadł w sprawie interpretacyjnej, dotyczącej podatnika który w swojej flocie posiadał samochody ciężarowe, klasyfikowane jako wielozadaniowy, van oraz pojazdy z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków. Pojazdy tego rodzaju, na co zwrócił uwagę podatnik we wniosku o wydanie interpretacji, w myśl…