Pakiet unijnych zmian VAT in the Digital Age (ViDA) cz. 5

Dodatkowe obowiązki w obszarze VAT dla platform cyfrowych (platform economy) działających w obszarze usług krótkoterminowego wynajmu zakwaterowania lub usług przewozu osób. Jednym ze strategicznych celów pakietu przepisów ViDA jest sprostanie wyzwaniom związanym z działalnością platform cyfrowych (platform economy). Do tego właśnie celu odnosi się aktualizacja przepisów VAT, które mają zastosowanie do platform skupionych na świadczeniu usług krótkoterminowego wynajmu zakwaterowania lub usług przewozu…

Uproszczenie dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej niemożliwe przy braku właściwej adnotacji na fakturze

W dniu 8 grudnia 2022 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-247/21 Luxury Trust Automobil GmbH dotyczącej braków formalnych na fakturze wystawionej w ramach dostawy trójstronnej uproszczonej, w którym stwierdził że w przypadku takiej transakcji nabywca końcowy nie jest skutecznie wyznaczony jako osoba zobowiązana do zapłaty VAT, jeżeli faktura wystawiona przez podmiot pośredniczący nie zawiera wzmianki „odwrotne obciążenie”. Tło sprawy Sprawa dotyczyła austriackiej spółki, która prowadziła działalność w zakresie pośrednictwa…

Przedwcześnie wystawiona faktura – czy jest się czego obawiać?

Przepisy ustawy o VAT dopuszczają możliwość wystawienia faktury przed zaistnieniem obowiązku podatkowego. Jednak – co ważne – wyraźnie określają ramy czasowe, w których powinno się ją wystawić. Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60. dnia przed: dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi lub przed otrzymaniem całości lub części zapłaty. Co ciekawe, ustawa nie wskazuje, co się stanie, jeśli…

Projekt ustawy: Faktury ustrukturyzowane obowiązkowe od 2024 roku

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzającej obowiązek wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej od 1 stycznia 2024 roku. Obowiązek ten ma objąć podatników VAT mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (tzw. fixed establishment) w Polsce, również w zakresie transakcji z kontrahentami zagranicznymi oraz konsumentami. Dokumentów wystawionych wbrew przepisom z pominięciem Krajowego Systemu e-Faktur nie będzie uznawać się za fakturę, a podatnik, który nie wystawi faktury ustrukturyzowanej, od 1…

Zmiany w stawkach VAT w 2023 r.

Zostały już opublikowane akty prawne określające wykaz towarów i usług, w odniesieniu do których w 2023 r. w dalszym ciągu będą obowiązywać stawki VAT obniżone względem tych przewidzianych w ustawie. Zmiany dotyczą również stawek i zwolnień od podatku akcyzowego dotyczących gazu ziemnego i energii elektrycznej. Tarcza Antyinflacyjna w dotychczasowym brzmieniu wprowadzała obniżone stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki…

Uproszczenie dla transakcji trójstronnej niemożliwe przy braku adnotacji na fakturze

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 grudnia 2022 r. w sprawie Luxury Trust Automobil GmbH (C‑247/21) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [dalej jako: TSUE] wydał bardzo ważny wyrok w sprawie braków formalnych na fakturze wystawionej w ramach dostawy trójstronnej uproszczonej. Sprawa dotyczyła austriackiej spółki Luxury Trust Automobil GmbH [dalej jako: Spółka], która prowadziła działalność w zakresie pośrednictwa i sprzedaży pojazdów luksusowych zarówno w Unii Europejskiej,…

Ministerstwo Finansów udostępniło nową wersję projektu SLIM VAT 3

22 listopada 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (zwanym SLIM VAT 3). Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w następujących obszarach: podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro; doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej; doprecyzowanie okresu, za który jest deklarowana WDT w przypadku, gdy podatnik…

NSA: Rejestracja VAT z datą wsteczną rozpoczęcia działalności a korygowanie rozliczeń

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2022 r. sygn. akt I FSK 95/19 Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną niemieckiej spółki i uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w całości oraz interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Sprawa dotyczyła spółki zarejestrowanej jako podatnik VAT w Niemczech, która od maja 2015 r. do lipca 2016 r. świadczyła usługi nadzoru montażu na rzecz swojego polskiego oddziału. Z tytułu wykonania…