Miejsce powstania obowiązku VAT w przypadku przemytu celnego

Niewypełnienie warunków lub obowiązków wynikających z prawa celnego może doprowadzić do powstania długu celnego. Wraz z cłami należny będzie również VAT. Jednak w przypadkach naruszenia przepisów celnych i identyfikacji tego naruszenia w różnych państwach członkowskich, w którym państwie VAT importowy jest należny? TSUE pochylił się nad zagadnieniem VAT importowego w sprawie przywozu samochodu z Turcji do Niemiec wprowadzonego do UE przez Bułgarię, następnie przewiezionego przez Serbię (poza UE) i ponownie wprowadzonego…