VAT od zaliczek od usług turystycznych już rozwikłany

VAT od otrzymanych zaliczek przez podatnika świadczącego usługi turystyki należy naliczyć od marży określanej jako różnica między sumą otrzymanej zaliczki, a proporcjonalną częścią przewidywanych kosztów wycieczki – tak ocenił rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w sprawie Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Skarpa Travel sp. z o.o. w Krakowie; sygn. C 422/17). Całkiem niedawno, bo 5 września rzecznik TSUE wydał opinię w sprawie wniesionej przez polskie biuro…