Nieodpłatne usługi dla zagranicznych podatników

Załóżmy, że wykonaliśmy nieodpłatnie usługi dla podatnika zagranicznego. Powstaje pytanie czy transakcję taką powinniśmy opodatkować VAT? W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że co do zasady tylko usługi świadczone odpłatnie podlegają opodatkowaniu VAT. Ustawa o VAT wprowadza jednak dwa wyjątki. Zgodnie z ustawą o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli uprzednio odliczyliśmy…

Brexit – przygotowania do scenariusza „no deal”

Brexit ma rozpocząć się 30 marca 2019 r. Nadal jednak nie wiadomo, czy uda się do tego czasu zakończyć negocjacje i przyjąć umowę regulującą stosunki pomiędzy Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem (UK). W przypadku braku takiej umowy Brexit będzie realizowany w opcji „no deal”, co oznacza, że UK stanie się względem UE państwem trzecim bez jakichkolwiek preferencji. Rząd brytyjski już rozpoczął przygotowania do scenariusza „no deal”. 24 sierpnia…

Rozliczenie VAT w oddziale spółki

W działalności przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym istotnym problemem staje się podatek VAT. Co do zasady podatek VAT powinien być neutralny dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność opodatkowaną i to niezależnie od tego w jakich Państwach Członkowskich działa. Sęk w tym, iż każde Państwo Członkowskie jest zainteresowane głównie swoimi wpływami z podatku VAT i nie zawsze jest skłonne respektować tę zasadę zwłaszcza jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi na jego terenie działalności operacyjnej. Problem ten dotknął…