Weryfikacja prewspółczynnika – szansa na zwiększenie odliczenia VAT

W ramach rocznej korekty VAT za 2017 r. istnieje możliwość wyliczenia prewspółczynnika według wzoru z rozporządzenia na podstawie danych z 2016 r. (wstępnie były dane z 2015 r.), bądź zastosowania zupełnie innej metody. Dzięki niej gminy mogą zyskać dodatkowe środki na odliczeniu VAT. Od momentu centralizacji rozliczeń VAT w gminach w 2017 r. temat podatku VAT na stałe zagościł w obowiązkach działów finansowych gmin. Specyfika działalności jednostek samorządu terytorialnego zazwyczaj wymusza…