Rewolucja w VAT w turystyce – prawo do odliczenia podatku od towarów i usług

Zgodnie z wyrokiem TSUE z 2 maja 2019 w sprawie C-225/18 (Grupa Lotos S.A.), podatnicy VAT świadczący usługi turystyki mają prawo (od 1 grudnia 2008 r.) odliczać VAT od nabytych usług gastronomicznych i noclegowych. Wyrok TSUE daje niewątpliwie podatnikom VAT świadczącym usługi turystyki (nieobjętych systemem VAT marża) prawo do korekty rozliczeń za okresy jeszcze nieprzedawnione. Rozstrzygana sprawa dotyczyła zagadnienia zmiany stanu prawnego obowiązującego od 1…