Zerowy VAT na żywność został przedłużony

Grupa posłów złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada przedłużenie o kolejne 6 miesięcy zerowej stawki VAT na żywność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obniżona stawka VAT na szereg produktów spożywczych obowiązuje do końca 2023 roku[1]. Nowelizacja ustawy, modyfikująca stawkę VAT na wybrane produkty żywieniowe, została zaakceptowana przez parlament 1 lutego 2022 r. jako odpowiedź na redukowanie skutków wzrastającej inflacji w ramach tarczy antyinflacyjnej. W efekcie koszty…

Konsultacje dotyczące KSeF rozpoczęte

MF poinformowało o rozpoczęciu konsultacji w sprawie dwóch rozporządzeń, które dotyczą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zapowiedziana data wejścia w życie przepisów odnoszących się do obowiązku korzystania przez czynnych podatników VAT z KSeF-u – systemu do wystawiania oraz otrzymywania faktur ustrukturyzowanych – ma przypaść na 1 lipca 2024 r.[1]. Rozporządzenie techniczne do KSeF Celem rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF jest stworzenie odpowiednich regulacji prawnych oraz wytycznych odnośnie do sposobu korzystania, obsługi…

Dodatkowa opłata za brak biletu parkingowego a podatek VAT

Wyrok WSA z 10 listopada 2023 r., sygn. akt III SA/Wa 1610/23. Czego dotyczyła sprawa? Spółka zajmuje się odpłatnym zarządzaniem terenami parkingów, które należą do spółdzielni, centrów handlowych oraz innych obiektów usługowych. Ponadto zarządza parkingiem w imieniu właściciela i posiada prawo do poboru opłat. Kierowca wjeżdżając na parking akceptuje postanowienia regulaminu parkingu, a w przypadku jego złamania spółka jest uprawniona do naliczenia kary. Zważywszy na to spółka złożyła…

Pokłosie KSeF – będą zmiany w rozporządzeniu w sprawie JPK

MF poinformowało, że gotowy jest projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT z deklaracją[1]. Jednolity Plik Kontrolny – bo o nim mowa – będzie więc dostosowany do obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur [dalej: KSeF]. Zmiany mają wyeliminować wątpliwości odnośnie do sposobu ujmowania danych w części deklaracyjnej i ewidencyjnej JPK_VAT, po wprowadzeniu obligatoryjnego KSeF. Rozporządzenie w zakresie JPK_VAT z deklaracją ma zostać dostosowane w zakresie: terminów zwrotu VAT (poprzez uwzględnienie podstawowego…

Czy odpłatne odstąpienie od przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży jest opodatkowane VAT?

Wyrok WSA w Gliwicach z 14 listopada 2023 r., sygn. akt I SA/Gl 304/23. Opodatkowaniu VAT podlegają – co do zasady – czynności charakteryzujące się wzajemnością. Zidentyfikowanie tej „wzajemności” nie jest jednak proste. Tło sprawy Lombard [dalej także jako: wnioskodawca, spółka] prowadzi działalność gospodarczą i działa w oparciu o „Przedwstępne umowy kupna-sprzedaży”. Na poczet zakupu przedmiotów, lombard otrzymuje w dniu zawarcia umowy przedwstępnej zaliczkę od strony kupującej. W przypadku niezawarcia…

Zaliczenie dotacji (subwencji) uzyskanej z NCBiR do podstawy opodatkowania VAT

Wyrok NSA z 8 listopada 2023 r., sygn. akt I FSK 275/23. Wydaje się, że konstrukcja podstawy opodatkowania w VAT[1] nie jest skomplikowana. Zgodnie z tą regulacją podstawą opodatkowania jest wszystko to, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów…

Czynniki, które mają wpływ na klasyfikację taryfową towarów

W wyroku z 16 listopada 2023 r.[1] Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) potwierdził, że nie tylko obiektywne cechy i właściwości towarów wpływają na jego klasyfikację, ale również proces przetwarzania czy obróbki oraz ich przeznaczenie. Czego dotyczy sprawa? Sprawa dotyczy importu tzw. mączki sojowej pochodzącej z Brazylii przez węgierską Spółkę, która sklasyfikowała towar do pozycji CN 2304 „Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego”. Po przywozie towarów…

Obowiązkowy KSeF – brak istotnych informacji 7 miesięcy przed startem

Do wejścia w życie obowiązkowego KSeF pozostało nieco ponad pół roku. Teoretycznie uchwalenie nowelizacji ustawy VAT w tym zakresie w czerwcu br. miało dać podatnikom roczne vacatio legis pozwalające na przygotowanie się na wdrożenie niezbędnych rozwiązań. Jednak brak zaprezentowania przez Ministerstwo Finansów szczegółowych rozwiązań technicznych lub przepisów wykonawczych skutecznie blokuje prace wdrożeniowe. Mowa tu przede wszystkim o specyfikacji kodów QR, jakie mają być zamieszczane na fakturach…

Nowe kody celne od 2024 r.

Każdego roku Nomenklatura scalona (CN) jest aktualizowana. Nowa wersja Nomenklatury scalonej na 2024 r. została opublikowana 31 października 2023 r. Na jakie zmiany należy się przygotować? O tym piszemy poniżej. Aktualizacja kodów CN dla produktów technologii informacyjnej Zgodnie z preambułą Rozporządzenia 2023/2364 celem aktualizacji kodów CN jest m.in. wdrożenie stopniowo niższych stawek celnych na produkty objęte umową ITA (dot. rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej) oraz utrzymanie…

Gorąca czekolada przedmiotem sporu stawkowego na gruncie VAT – wyrok TSUE

TSUE w wyroku z 5 października 2023 r.[1] orzekł, że środki spożywcze składające się z tego samego głównego składnika i zaspokajające tę samą potrzebę przeciętnego konsumenta, mogą podlegać dwóm różnym obniżonym stawkom VAT. Podłoże sporu Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy przedsiębiorcą prowadzącym kawiarnię a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej. Powyższe w zakresie stawki VAT na jeden z napojów sprzedawanych w lokalu podatnika. Przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej…