Zmiany zmiany… tym razem o opodatkowaniu VAT voucherów

Tym razem to nie wymysł krajowy, lecz konieczność wymuszona przez dyrektywę unijną w celu uporządkowania sytuacji w zakresie opodatkowania bonów podatkiem VAT w państwach członkowskich. Praktyka pokazuje, że panuje w tym zakresie zupełna samowola. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Jednak jeśli wydawanie bonów jest istotnym elementem działalności firmy, warto wcześniej przeanalizować wpływ nowych przepisów nie tylko na rozliczenia VAT, ale też ewentualną konieczność dostosowania systemów informatycznych,…