Wartość transakcji finansowych – nie tylko wynagrodzenie?

Czy wartość transakcji to suma odsetek / opłat / prowizji zapłaconych na rzecz podmiotu powiązanego, z którym realizowana jest transakcja, czy też należy również uwzględnić wartość kwoty, od której naliczane są opłaty? Ustalenie wartości transakcji finansowych od wielu lat budzi wątpliwości podatników. W polskich przepisach nie ma regulacji, które wskazywałaby, w jaki sposób określić wartość transakcji finansowych na potrzeby ustalenia, czy dana transakcja jest objęta obowiązkiem dokumentacyjnym. Wątpliwości budzi kwestia, czy należy…

„Rynkowa zdolność kredytowa” – czy od 1 stycznia zaczęła się nowa epoka w cenach transferowych?

Tradycyjnie skrót „ca.” oznacza „circa”, czyli „w przybliżeniu, około”. Trudno rozstrzygnąć, czy nowy przepis w ustawie o CIT otrzymał ten zapis w swojej numeracji przez przypadek (do tego bym się skłaniał), czy też jest to zamierzona charakterystyka jego logicznej zawartości. Zupełnie nieoczekiwanie od 1 stycznia 2018 do ustawy o CIT dopisany został – zresztą w trybie z nikim nie konsultowanej poprawki poselskiej – przepis art.15ca (poniżej pełna treść), odsyłający do przepisów o cenach…