Cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną

Od 30 czerwca podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (jak też podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych), mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym, na zasadach zbliżonych do tych, które obowiązują w specjalnych strefach ekonomicznych – jakkolwiek bez terytorialnego ograniczenia, typowego dla stref. Zwolnienie przysługuje w związku z inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,…