Czy odstępne podlega VAT?

Świadczenie pieniężne płacone za wcześniejsze rozwiązanie umowy zwane przez strony transakcji odstępnym jak również niejednokrotnie karą umowną, sankcją, rekompensatą lub odszkodowaniem może podlegać opodatkowaniu VAT. Kwalifikacja na gruncie podatku VAT wypłacanej przez sprzedawcę na rzecz nabywcy kwoty pieniężnej tytułem odstąpienia od umowy tzw. odstępnego, uzależniona jest od postanowień zawartych przez strony w tym zakresie w umowach. Fakt uregulowania przez strony, iż odstąpienie od umowy dopuszczalne jest za zapłatą…