Należyta staranność – wykluczenie odpowiedzialności czy ograniczenie oszustw?

Coraz głośniej mówi się o potrzebie spełniania przesłanek należytej staranności. Należy jednak zadać sobie fundamentalne pytanie – czemu ma służyć zapewnienie należytej staranności? Uniknięciu negatywnych konsekwencji, czy zapobieganiu oszustwom podatkowym? Odpowiedź na to pytanie może zależeć od tego czy odpowiadamy z punktu widzenia podatnika czy organów skarbowych. Z punktu widzenia podatnika niezmiernie istotna jest pewność. Pewność tego, że dokonane rozliczenia podatku VAT nie zostaną zakwestionowane, nawet pomimo…