Czy przeładunek towarów przez spedytora wyklucza transakcję łańcuchową?

Przeładunek towaru w magazynie pośrednika wyklucza możliwość uznania transakcji za łańcuchową, a tym samym zastosowanie zerowej stawki VAT – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2018 roku (I FSK 1581/16). Opodatkowanie transakcji łańcuchowych wciąż budzi wiele wątpliwości, a ich problematyka stanowi jedną z najczęściej dyskutowanych kwestii z zakresu właściwego zastosowania przepisów ustawy o VAT. A rozbieżności w tym zakresie powstają i będą powstawać, szczególnie…