Brak neutralności VAT wciąż budzi emocje

Obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku przepisy ustawy o VAT „tymczasowo” pozbawiające podatników neutralności podatku VAT, w przypadku transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (np. WNT, import usług) raportowanych z opóźnieniem przekraczającym 3 miesiące, wciąż są przedmiotem sporów z fiskusem. I słusznie. Podatnicy występując z wnioskami o interpretacje indywidualne zarzucają sprzeczność surowych zasad polskiej ustawy z Dyrektywą VAT. Organy podatkowe odpierają argumentację podatników. Jednocześnie sądy administracyjne wydają…

Faktura przed dostawą – moment powstania obowiązku podatkowego w WNT

Polskie przepisy za moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru uznają datę wystawienia faktury, a w przypadku opóźnienia w wystawieniu faktury – 15 dnia miesiąca następującego po dostawie towarów będącej przedmiotem WNT. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy, gdy faktura została wystawiona, ale to dostawa towarów uległa opóźnieniu? Opóźnienia w dostawie są czymś powszechnym w biznesie. Awaria systemu magazynowego, uszkodzenie towarów, opóźnienia w przewozie czy gromadzenie towarów w celu ograniczenia…