Nie tak formalna triangulacja

Rejestracja pośrednika w kraju wysyłki towarów nie wyklucza zastosowania uproszczenia (wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej), nie można również odmówić zastosowania uproszczenia jeśli podatnik zapomni wskazać w informacji podsumowującej, że z tegoż uproszczenia chce skorzystać – ale państwo członkowskie może na niego z tego tytułu nałożyć inną, proporcjonalną karę (np. grzywny). orzeczenie wydane przez Trybunał 19 kwietnia 2018 – sprawa C-580/16 Hans Bühler KG. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, czyli uproszczenie…