Podatek u źródła w Polskim Ładzie

Po ponad 2 latach oczekiwania Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowych, złagodzonych przepisów dot. podatku u źródła. Zmiany są jednym z wielu elementów projektowanego Polskiego Ładu. Mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. Kompleksowa reforma systemu podatku u źródła miała miejsce 1 stycznia 2019 r. Od tej daty zaczęły obowiązywać jednak zasadniczo tylko regulacje dot. rzeczywistego właściciela płatności i należytej staranności. Najbardziej restrykcyjne przepisy, tj. dotyczące systemu…

Złagodzenie zasad podatku u źródła od 2021

W piątek 4 września 2020 r., podczas spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców Ministerstwo Finansów poinformowało, że wprowadzone od 2019 zasady rozliczeń w zakresie podatku u źródła (które nie są nadal stosowane w związku z kolejnymi odroczeniami na podstawie rozporządzeń) zostaną złagodzone od 2021. Projekt nowelizacji ma być już wkrótce opublikowany. W projekcie nowelizacji: Model rozliczeń polegający na konieczności zapłaty podatku u źródła według stawki krajowej (19% lub 20%) w odniesieniu do płatności powyżej 2 milionów…

Drugie urodziny należytej staranności w podatku u źródła

Z nowościami w podatku u źródła mierzymy się już od prawie dwóch lat – projekt słynnego „WHT 2019” został opublikowany pod koniec sierpnia 2018 r. Chociaż obowiązywanie najbardziej restrykcyjnych przepisów wprowadzających konieczność zapłaty podatku według stawki krajowej i wnioskowania o zwrot w przypadku płatności do jednego kontrahenta przekraczających 2 miliony PLN rocznie jest regularnie co pół roku odraczane (na szczęście i miejmy nadzieję, że wkrótce doczekamy ostatecznego, również szczęśliwego…

Więcej elastyczności w certyfikatach rezydencji – czy zostanie na dłużej?

24 czerwca b.r. weszły w życie przepisy łagodzące wymogi w zakresie certyfikatów rezydencji w podatku u źródła w okresie zagrożenia koronawirusem. Zmiany w powyższym zakresie zostały dodane do tzw. Tarczy 4.0. na ostatnim etapie prac parlamentarnych, mimo że środowiska przedsiębiorców domagały się ich od dłuższego czasu. Przewidują one aż 3 rodzaje usprawnień dla płatników: uwzględnianie certyfikatów, których okres ważności (12 miesięcy) liczony dla celów podatku u źródła upływa…

Podatek u źródła wciąż pod znakiem niepewności

Minister Finansów po raz kolejny odroczył wejście w życie przepisów podatku u źródła dotyczących płatności powyżej 2 mln zł rocznie – tym razem do 1 stycznia 2021 r. Przypomnijmy, że założeniem miało być dwuetapowe wprowadzenie nowych regulacji dot. poboru podatku u źródła. W pierwszym etapie, od 1 stycznia 2019 r., weszły w życie m.in. przepisy w zakresie należytej staranności oraz zmieniona definicja rzeczywistego właściciela należności, istotne dla zastosowania niższej…

Zwolnienie partycypacyjne dla spółek osobowych – czy jest możliwe i w jakich sytuacjach

Pojęciem zwolnienia partycypacyjnego (ang. participation exemption) określa się najczęściej przypadki zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, wypłacanych w ramach jednej grupy kapitałowej. Regulacje tego typu posiada wiele państw, a na poziomie Unii Europejskiej (oraz dodatkowo EOG i Szwajcarii) zostały one ujednolicone dyrektywami wspólnotowymi, którymi objęto dodatkowo grupowe odsetki i należności licencyjne. Zwolnienie partycypacyjne to również (w niektórych…

Zagraniczne polisy ubezpieczeniowe – czy pobierać podatek u źródła?

Zagadnienie poboru podatku u źródła z tytułu płatności za usługi ubezpieczeniowe jest przedmiotem licznych sporów interpretacyjnych. Usługi te nie zostały wprost wskazane w katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła, lecz wątpliwości wzbudza czy stanowią „świadczenia o podobnym charakterze” do gwarancji i poręczeń, w katalogu tym wymienionych. Otwarty charakter wyliczenia stwarza trudności w kategoryzacji tego świadczenia. Z pomocą nie przychodzą organy podatkowe, które na przestrzeni czasu zmieniały zdanie co do kwalifikacji płatności za usługi ubezpieczeniowe.…

Zwolnienie partycypacyjne dywidend od podatku u źródła nie wymaga, by jej odbiorca był rzeczywistym właścicielem

Żaden z przepisów updop określającego warunki tego zwolnienia nie przewiduje takiego wymogu – w odróżnieniu od zapisów większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy zwolnienia partycypacyjnego mającego zastosowanie do odsetek i należności licencyjnych. Trafnie zwrócił na to uwagę WSA w Gliwicach, nie zgadzając się tym samym nawet nie tyle z rozszerzającą wykładnią przepisów dokonaną przez organ podatkowy, co z wyprowadzeniem nieistniejącej, dodatkowej normy prawnej do konstrukcji zwolnienia. Pogląd WSA w Gliwicach odpowiada np. Opinii Rzecznika…

Podatek u źródła do 30 czerwca 2020 bez zmian

Dzień przed Sylwestrem, gdy podatnicy byli już w szampańskich nastrojach, w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie (Rozporządzenie) zmieniające rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania zmienionych przepisów o podatku u źródła. Odroczono do 30 czerwca 2020 r. przepisy przewidujące specyficzną procedurę rozliczania (poboru) podatku u źródła (WHT) dla płatności powyżej 2 mln zł na rzecz jednego kontrahenta w roku podatkowym. Co istotne, Rozporządzenie pozostaje bez wpływu…

WHT po staremu jeszcze przez pół roku

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje społeczne nt projektu rozporządzenia odraczającego o kolejne pół roku (do 30 czerwca 2020 r.) wejście w życie nowych zasad rozliczania podatku u źródła (WHT) od płatności przekraczających kwotę 2M PLN na rzecz jednego podmiotu. Rozporządzenie pozostaje bez wpływu na inne zmiany w zakresie WHT obowiązujące od 2019 r., m.in.: obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania…