Sprzedaż wierzytelności odsetkowych bez kosztów podatkowych

Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 17 kwietnia 2019 rok (sygn. II FSK 1153/17) potwierdził negatywne dla podatników  stanowisko, zgodnie z którym w związku ze sprzedażą wierzytelności odsetkowych zbywanych wraz z kwotą główną udzielonej pożyczki podatnikowi nie przysługuje prawo rozpoznania kosztów podatkowych. Art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyklucza możliwość rozpoznawania w kosztach podatkowych strat powstałych na odpłatnym zbyciu wierzytelności, przy…