Zwolnienie partycypacyjne dywidend od podatku u źródła nie wymaga, by jej odbiorca był rzeczywistym właścicielem

Żaden z przepisów updop określającego warunki tego zwolnienia nie przewiduje takiego wymogu – w odróżnieniu od zapisów większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy zwolnienia partycypacyjnego mającego zastosowanie do odsetek i należności licencyjnych. Trafnie zwrócił na to uwagę WSA w Gliwicach, nie zgadzając się tym samym nawet nie tyle z rozszerzającą wykładnią przepisów dokonaną przez organ podatkowy, co z wyprowadzeniem nieistniejącej, dodatkowej normy prawnej do konstrukcji zwolnienia. Pogląd WSA w Gliwicach odpowiada np. Opinii Rzecznika…