Różnice kursowe przy uzyskanej pożyczce w walucie obcej mogą wystąpić z kilku tytułów

WSA w Warszawie wyrokiem z 22.08.2018 r., sygn. III SA/Wa 1665/18 przyznał rację podatnikowi, że w związku z otrzymaniem jako pożyczkodawca kwoty pożyczki w walucie, z której  środki zostaną sprzedane bankowi w zamian za polskie złote, mogą powstać różnice kursowe od tzw. własnych środków pieniężnych. Podatnik twierdził, że niezależnie od różnic kursowych powstających z tytułu otrzymania kwoty pożyczki (art. 15a ust. 2 pkt 5 i ust. 3 pkt 5 ustawy…