Dlaczego ceny transferowe mogą mieć istotne znaczenie na potrzeby zastosowania ulgi IP Box?

W obowiązującym stanie prawnym polscy podatnicy mają możliwość skorzystania z ulgi IP Box, tj. preferencyjnego opodatkowania 5% stawką dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ulga IP Box skierowana jest do podatników PIT oraz CIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową i ma na celu pobudzenie w polskiej gospodarce rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Rozważając możliwość skorzystania z ulgi IP Box warto pamiętać, że jej praktyczna implementacja może wiązać się z koniecznością…

Polska wreszcie w grupie państw ze zwolnieniami dla dochodów z praw własności intelektualnej

Od wielu lat,  poszczególne kraje UE zachęcały podatników do podejmowania inwestycji ulgami podatkowymi dla spółek zajmujących się szeroko rozumianymi prawami własności intelektualnej. Tzw. reżimy „IP Box” przewidywały zwolnienie albo preferencyjne zasady opodatkowania dochodów takich spółek. Cypr na przykład, przewidywał zryczałtowane odliczenie kosztów w wysokości 80% kwalifikowanych przychodów z praw własności intelektualnej, co dawało efektywną stawkę opodatkowania na poziomie 2,5%. Holandia przewidywała obniżoną stawkę…