Ostatni moment na złożenie wniosku APA

To już potwierdzone! Tak jak pisaliśmy na łamach bloga w dniu 18 września 2019 r. podatnicy mają szansę na uratowanie kosztów, objętych limitem z art. 15e Ustawy CIT, zarówno za 2018 r. jak i za 2019 r. W dniu 14 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2200) opublikowana została ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. W związku z tym…