Podatniku, już można składać wnioski o wznowienie postępowań w związku z ważnymi wyrokami TSUE dotyczącymi VAT

16 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane dwa ważne wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące VAT – w sprawie Glencore oraz Unitel. Od tej daty płyną terminy na złożenie wniosków o wznowienie postępowań, w których zapadły rozstrzygnięcia niezgodne ze stanowiskiem zajętym przez TSUE. Warto się pospieszyć z analizą zasadności złożenia tych wniosków oraz ich przygotowaniem. W przypadku postępowań przed organami podatkowymi – termin na złożenie wniosku mija 16 stycznia…