Statystyki dotyczące CBC opublikowane przez OECD

Kogo dotyczy CBC? Raportowanie według krajów, CbC – R (z ang. country by country reporting), obejmuje międzynarodowe grupy kapitałowe, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 750 mln EUR. Podmiotem odpowiedzialnym za złożenie raportu jest tzw. jednostka dominująca, która w imieniu całej grupy składa informację o grupie podmiotów. Wszystkie podmioty powiązane mają z kolei obowiązek złożenia powiadomienia o przynależności do takiej grupy wraz ze wskazaniem podmiotu…