Wytyczne OECD dotyczące skutków pandemii COVID-19 – Rządowe programy pomocy

Spowodowane pandemią ograniczenia w działalności przedsiębiorstw wpłynęły znacząco na wyniki wielu podmiotów, które często ledwo utrzymywały się na rynku. Niejednokrotnie wpłynęły one na upadek przedsiębiorstw, a te firmy, którym udało się przetrwać, często mierzą się ze znaczącym spadkiem rentowności. Zgodnie z oczekiwaniami podatników rządy poszczególnych państw udzielały pomocy przedsiębiorstwom działającym w branżach, które zostały najbardziej dotknięte lockdownem i z tego powodu nie generowały przychodów lub były zmuszone do ponoszenia…