Wspólne przedsięwzięcie – rozliczenia uczestników a VAT – kolejna odsłona

Wspólne przedsięwzięcia, często realizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych, nadal przysparzają ich uczestników o podatkowy ból głowy, czego wyrazem jest wyrok NSA z 8 lutego 2018 r. Dwie uczelnie realizujące projekt wnioskowały o interpretację, ale o obronę swojego stanowiska musiały walczyć aż do etapu II instancji przez sądem administracyjnym, mimo iż wydaje się, że linia interpretacyjna tychże w zakresie zagadnienia rozliczeń między konsorcjantami czy uczestnikami wspólnych przedsięwzięć jest jednolita. Celem dwóch…