VAT e-commerce: Czy warto stosować OSS?

Autor: Magdalena Jaworska, Wiktoria Prusak OSS, MOSS, WSTO, SOTI – każdy, kto zajmuje się podatkami w e-commerce zna już te pojęcia. Od 1 lipca br. weszły w życie nowe zasady rozliczania transakcji transgranicznych (wysyłkowych) dokonywanych do konsumentów w UE. Nowe regulacje to nowe obowiązki ale również pewne uproszczenia w rozliczaniu VAT. Jednym z nich jest deklarowanie i płacenie z tytułu sprzedaży transgranicznej VATu należnego państwu konsumpcji poprzez procedurę…

E-commerce: Limit obrotu przy sprzedaży wysyłkowej do innych krajów UE od 1 lipca 2021 r.

Przepisy Pakietu e-commerce wskazują, iż limit 10 000 EUR netto determinujący możliwość rozliczania VAT w kraju wysyłki towarów bez konieczności rejestracji w kraju konsumenta lub rejestracji na One Stop Shop (OSS) należy odnosić do sprzedaży wysyłkowej (WSTO) towarów do konsumentów na terenie całej Unii Europejskiej. Dodatkowo do tego limitu wlicza się usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów w innych krajach UE. Zgodnie z brzmieniem projektowanego art.…

E-commerce: Sprzedaż wysyłkowa – nowe zasady VAT od 1 lipca 2021 r.

Jedną ze zmian wprowadzonych Pakietem e-commerce jest modyfikacja zasad opodatkowania VAT dotyczących sprzedaży wysyłkowej do konsumentów w innych krajach unijnych. WSTO zamiast sprzedaży wysyłkowej Istniejące obecnie zasady dotyczące sprzedaży wysyłkowej towarów do konsumentów zostaną zmienione wraz z wprowadzeniem nowego pojęcia „wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość” (WSTO). Co ważne jednak, istota tego typu transakcji nie ulegnie zmianie. Przypomnijmy, iż na gruncie obowiązujących przepisów polscy dostawcy dokonujący…